By Marc Ryckaert - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org

Welkom bij de Gidsenkring Westhoek.


Samen met onze gidsen laten we  je graag kennis maken met het historisch en cultureel patrimonium van "Bachten de Kupe" , onze mooie streek tussen de IJzer, de Schreve en de Noordzee.

Dit, door de organisatie van rondleidingen aan de historische sites en musea waar onze streek zo rijk aan is.

Wij staan ook nog in voor de organisatie van lezingen, bijscholingen en verzorgen een aantal publicaties .