Een bijdrage tot de geschiedenis van Reninge -  

deel 1 door Joël Snick  • In een eerste deel wordt de structuur van Reninge voor 1795 behandeld. Het dorp was samengesteld uit enkele heerlijkheden en één district, een structuur die ook in andere dorpen terug kan gevonden worden. Op kaart worden de grenzen van elk onderdeel aangegeven, wordt ieders oppervlakte ontdekt en wordt de financiële inbreng van ieder onderdeel in het geheel duidelijk gemaakt evenals de activiteiten van de bevolking. Met de Franse Revolutie komt aan deze structuur een einde.  
  • In het tweede deel wordt brandhout gemaakt van de wijdverspreide mening dat Lodewijk XIV aan de basis ligt van ‘XIIII’, dat op de voorgevel van het kasteel voorkomt. Tegelijk wordt een verrassend alternatief geformuleerd, dat aantoont dat  ‘XIIII’ een heel andere en zinvolle betekenis heeft. Dit brengt ons bij de familie Gand-Vilain, die ook de heren (later de prinsen) van Izegem leverde. Door aankoop in 1555 komen belangrijke delen van Reninge in handen van deze familie waar de ’nieuwe heren’ van Reninge uit voortkomen. Zij worden een na een besproken. Zij verbleven niet in Reninge, maar hadden zich vooral in Frankrijk gevestigd, zelfs tot in Versailles! Een zeldzame keer kwamen ze op bezoek, zoals  op 12 juni 1768, een visite die in de literatuur tot nu nergens wordt vermeld en blijkbaar alleen in het archief van Reninge  is terug te vinden. Meteen worden de ‘oude’ heren van Reninge (tussen 1116 en 1555) vermeld.
  • Een derde onderwerp betreft de omvang en betekenis van het patrimonium van de heren van Reninge, tevens prinsen van Izegem. Waar vinden we hun eigen-dommen? Waar en hoe oefenen zij hun macht uit? Uit de aankoop  blijkt dat Reninge winstgevend was  en de heren wilden het natuurlijk zo houden!                                                                             
  • Met de Franse Revolutie breekt een nieuw tijdperk aan. Elisabeth Pauline de Gand, laatste vrouwe van Reninge, wordt in 1794 onthoofd in Parijs. Zij sterft onder de guillotine. Ondanks veel problemen komen haar bezittingen terecht bij haar dochter, getrouwd met de hertog van Arenberg. Zo komen de 38 eigendommen in Reninge  in 1812 terecht in het patrimonium van Arenberg en worden in 1829 en 1841 verkocht. Deze verkopingen worden besproken.
Het werk telt 157 blz.,A4-formaat en kost 25 € (+8 € verzendingskosten).  Het is niet verkrijgbaar in de boekhandel, maar alleen bij de auteur snick@telenet.be met rekeningnummer  BE57 0001 1117 5235.

Heksenjacht Dick Harrison


In dit onlangs verschenen boek  beschrijft de Zweedse historicus Dick Harrison de grote heksenprocessen en hekserijvervolgingen in Europa sinds de oudheid. Daarbij heeft hij extra aandacht voor de vervolgingen in West-Europa in de 16e en 17e eeuw, en ondermeer deze te Nieuwpoort